Nouvelles de la paroisse

Bonne année 2018

Bonne année 2018

Mankalaza sy misaotra an’ Andriamanitra isika noho ity taom-baovao 2018 ity. Ny mpitandrina, ny Filoha ary ny tafo dia faly miarahaba anao tratry ny taona vaovao.

Jesosy Kristy Tompo anie hitahy sy hiambina anao, ary ny Fanahy Masina hitari-dalàna anao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *